در فصل دهم (کارهای فولادی سنگین) در ردیف های 100701 الی 100710 از این سازه تحت عنوان تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار ... ذکر شده است.امید است این اتفاق شرایط استفاده از این سازه در پروژه های عمرانی را برای کارفرمایان، مشاورین و پیمانکارن محترم آسان تر از پیش نموده و در سراسر کشور شاهد اجرای آن باشیم.

 

zipدانلود فهرست بها